ผู้ปกครองเด็กชายแทนคุณ อุดมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด