ผู้บริหารโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

นายชัย สันกว๊าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

นายอนุโชติ โยสุยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัตติกาล ผัดฟอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน