ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120256

รหัส Smis 8 หลัก : 57020043

รหัส Obec 6 หลัก : 120256

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพสกสวัสดิ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phanpasoksawad

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเด่น

ตำบล : เมืองพาน

อำเภอ : พาน

จังหวัด : เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ : 57120

โทรศัพท์ : 53722139

โทรสาร : 053722139

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2468

อีเมล์ : phanpasoksawad@gmail.com

เว็บไซต์ : www.ppsw.ac.th

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

เทศบาลตำบลเมืองพาน

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5 กม.


(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:38 น.)