• ts001

  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลแพร่

 • rl001

  รับโล่โรงเรียนที่ผ่านการนำเสนอผลงานดีเด่น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

 • li002

  รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล และห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

 • ps003

  ถวายเทียนในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • st001

  ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา ของอำเภอพาน

 • wr001

  จัดกิจกรรม Walk rally “อนุรักษ์ประเพณีไทยรวมใจวันเข้าพรรษา”

 • wc008

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ

 • bs001

  นำเสนอ Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

 • sf001

  รับรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ดีเด่น

 • sg002

  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าหุ่ง-พานสันติจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2559

 • sd002

  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 • ff001

  ต้อนรับคณะจากโครงการ PSR Suntraeeya Friends

 • kk004

  ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • tday005

  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

 • fire003

  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์จัดอบรมนักเรียนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

 • test001

  สนามสอบ ป.2 ป.4 ป.5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

 • bd004

  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

 • doo001

  กลุ่มโรงเรียนมิตรพัฒนา เชียงใหม่ มาศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พานพสกสวัสดิ์

 • king59002

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของและทำบุญตักบาตรวันพ่อ

 • sc002

  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

 • stp001

  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ให้การต้อนรับ คณะจาก สตผ.

To Top
CLOSE
CLOSE