• เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลแพร่

 • รับโล่โรงเรียนที่ผ่านการนำเสนอผลงานดีเด่น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

 • รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล และห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

 • ถวายเทียนในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา ของอำเภอพาน

 • จัดกิจกรรม Walk rally “อนุรักษ์ประเพณีไทยรวมใจวันเข้าพรรษา”

 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ

 • นำเสนอ Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

 • รับรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ดีเด่น

 • กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าหุ่ง-พานสันติจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2559

 • จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 • ต้อนรับคณะจากโครงการ PSR Suntraeeya Friends

 • ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์จัดอบรมนักเรียนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

 • สนามสอบ ป.2 ป.4 ป.5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

 • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

 • กลุ่มโรงเรียนมิตรพัฒนา เชียงใหม่ มาศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พานพสกสวัสดิ์

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของและทำบุญตักบาตรวันพ่อ

 • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

 • โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ให้การต้อนรับ คณะจาก สตผ.

To Top
CLOSE
CLOSE